Kjærgaards Køreskole Skjern

Fordi færdsel i trafikken er et samarbejde.

Målsætning

                      

Min målsætning: At det bliver en god oplevelse for dig at tage kørekort og at du bliver en rigtig god bilist!

Jeg vil gøre hvad jeg kan for at du på en positiv og en munter måde lærer færdselsreglerne og
lærer at begå dig sikkert i trafikken.

Min stærkeste side er at undervise på et plan hvor alle kan være med i såvel teori og kørsel.

Teoridelen:
har jeg valgt at bruge 40 lektioner a´45 minutters varighed i stedet for de kun 29 lektioner som er obligatorisk. Hos mig er det tilladt at spørge 27 gange om den samme ting. Derfor har jeg også god erfaring med at få de personer til at bestå som har det svært med den teoretiske del.

Teoriundervisningen anser jeg for at være meget vigtig, det forudsætter nemlig at du får tilstrækkelig kendskab til færdselsreglerne for at kunne optræde sikkert i trafikken.

Kørsel: Med en god ballast fra teoriundervisningen, er jeg overbevist om at du har de bedste forudsætninger for at kunne begå dig i trafikken. F.eks. at du ikke er i tvivl om hvem der køre først uanset om det er et lille eller et stort kryds og at du kan aflæse trafiksituationen og være i stand til at undgå uheld selvom andre fejler eller kører uansvarligt.

                                                               

  Færdselstyrelsens   Undervisnings plan 

https://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/koreprove/      her kan du læse hvad dit kørekort forløb skal indholde.

Kørekort for 17 årige

https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/koerekort-til-17-aarige?gclid=CjwKEAjw16HLBRDF9L2UmOCH7U8SJAASVESoMEgIVavHC_vJSF64dXCu-HTr33k3TuTnQQD1cirJeBoCEpHw_wcB

Ledsager blanket:

http://www.fstyr.dk/~/media/Dokumenter/08%20Blanketter/korekort/Ledsager%20blanket%2017%20%C3%A5rige.pdf

  Ankenævn og Garantifond

se  www.ankesag.dk

     

Kjærgaards Køreskole
Østergade 1, 6900 Skjern
Telefon: 40 53 57 51